Archiwa tagu: warsztaty architektoniczne

AUTOFAKTURA

: zapraszamy na drugie z serii warsztaty architektoniczne
jutro o godzinie 1 7 : 0 0 w Domu E. Stein.
pt.
„A U T O F A K T U R A”.
zajęcia poprowadzi Architekt Ula.

„Poprzez postawione uczestnikom zadanie (wyzwanie) będziemy poznawać i badać pojęcie różnorodnych faktur/ tekstur własnych ( A U T O F A K T U R ) >>> właściwych, charakterystycznych i unikatowych dla poszczególnych materiałów.”

W obrębie jednej, wybranej barwy – zespoły  będą operować fakturą, zestawieniami powierzchni oraz samą C Z Y S T Ą  F O R M Ą – uwolnioną od rozważań nad wyborem rozwiązań kolorystycznych.

Dla Starszych Uczestników bieżąca edycja warsztatu architektury będzie sprawdzianem ich kreatywności,  umiejętności opuszczenia utartego i schematycznego toru myślenia o zestawieniach materiałowych oraz swobody w  nadawaniu kształtu przestrzeni.

Dla Młodszych Uczestników ten warsztat architektury będzie swoistym laboratorium, gdzie kontekst badań będzie zmienny. Z jednej strony będziemy wspólnie obserwować, wnikać, wmyślać się i roztrząsać temat pod kątem faktury/ powierzchni/ rzeźby, a z drugiej -będąc ograniczonymi zadaną barwą – współtworzyć i konstruować monochromatyczne formy  przestrzenne.

Dla Wszystkich Uczestników:
wyniesione doświadczenie z  P R A C Y   W   Z E S P O L E    P R O J E K T O W Y M
(bardzo istotny element aktywności zawodowej architekta),
a  przede wszystkim: D O B R A   Z A B A W A !