1 marca 2015r. odwiedziliśmy TRZY podwórka – niegdyś BALONOLASowe

Spotkaliśmy się z mieszkańcami wrocławskiego Ołbina pod Domem Edyty Stein o godzinie 12:30, a następnie wędrowaliśmy twórczo!