AKCJA PODWÓRKO 2016 – ŚWIDNICA

Już w najbliższy piątek 30 września w godzinach 16:00 – 19:00 zapraszamy wszystkich Świdniczan, a zwłaszcza dzieci, na finał projektu Akcja Podwórko 2016. W programie wernisaż wystawy poprojektowej oraz SZTUKOKARTONY – bezpłatne warsztaty dla najmłodszych realizowane przez Załogę SZTUKiSZUM


Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem.
A projekt opisują w ten oto sposób:
„Akcja podwórko to projekt po raz pierwszy realizowany w roku 2016. W ramach projektu mieszkańcy dwóch świdnickich podwórek, z pomocą zaproszonych przez nich projektantów/artystów/animatorów – odmienili ich oblicze! Naszym celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji, zarówno tej infrastrukturalnej, jak i społecznej.
Chcemy aby zmiany w fizjonomii miasta przestały być odbierane jako domena urzędników i konserwatorów zabytków, jako aktywność mająca jedynie uatrakcyjnić miasto w oczach turysty. Naszym zadaniem jest pokazanie świdniczanom, że rewitalizacja przebiega dla nich i ma na celu poprawę jakości ich życia. Po konsultacjach przeprowadzonych z mieszkańcami podwórek przeprowadziliśmy otwarty, ogólnopolski nabór pomysłów na realizację projektu podwórkowego. O wyborze projektu zdecydowali sami mieszkańcy. Wybrane projekty zostały zrealizowane w sierpniu, przy ich aktywnym zaangażowaniu.”